eticki kodeks


Naš "Etički kodeks"


Naš Etički kodeks ističe kombinaciju vrijednosti, načela, referentnog ponašanja, najvažnijih prava i dužnosti u koje vjerujemo, a odnosi se na sve dionike, odnosno na interne i eksterne subjekte koji su u doticaju s tvrtkom.


  Usvajanje ovog Kodeksa izraz je poslovne kulture tvrtke čiji je primarni cilj na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe i očekivanja kupaca i suradnika kroz:

 • neobjavljivanje informacija dobivenih od korisnika 
 • kontinuirano promicanje visoke razine profesionalnosti, kako unutarnje tako i vanjske
 • sigurnost i zaštitu na radu
 • poštivanje mjesnih i državnih zakona zemlje u kojoj poslujemo
 • rast naših najboljih poslovnih vrijednosti
 • zaštitu naših vrijednosti i širenje naših načela
 • zabranu nedopuštenog ponašanja koje je u konfliktu ne samo u relevantnim zakonskim odredbama, nego krši i vrijednosti i načela koje Gerardo Vitiello d.o.o. namjerava promicati
 • dijeljenje identiteta tvrtke koji je prepoznat u navedenim vrijednostima i načelima


   

   Naša je namjera osigurati da tvrtkin identitet bude prepoznatljiv, razumljiv, nedvosmislen.


Ovaj je dokument predodređen da bude sredstvo kontinuirane evolucije, među ostalim i zahvaljujući doprinosu onih kojima je namijenjen.

Poštivanje njegova sadržaja odnosi se, bez iznimke, na sve: administratore, upravitelje, zaposlenike, savjetnike, dobavljače, partnere tvrtke, kao i na sve ostale dionike koji su na bilo koji način povezani s tvrtkom Gerardo Vitiello d.o.o.


Sva načela spomenuta u ovome Kodeksu pretpostavljaju dobru namjeru, objektivnu i poštenu prosudbu i kao takva su ograničenje za sve one koji surađuju, čak i privremeno ili povremeno, s tvrtkom Gerardo Vitiello d.o.o.


 Tvrtka se obvezuje promicati i podržavati širenje sadržaja Kodeksa na sljedeće načine:

 • unutar tvrtke, s aktivnostima koje se odnose na razvijanje i učvršćivanje zajedništva i poboljšanje komunikacije, tako da oni postanu primarna referentna točka za naše trenutne resurse i bitan element oblikovanja budućih resursa
 • eksterno, tako da i svi oni koji su u doticaju s tvrtkom mogu znati i razumjeti našu poslovnu kulturu.
  U tu svrhu, Etički kodeks će također biti objavljen na internetskim stranicama tvrtke.Etički kodeks koristi se kao stalna referenca u tvrtki Gerardo Vitiello d.o.o.

Sve izmjene Etičkog kodeksa može odobriti samo administracija Gerarda Vitiella d.o.o .

Odgovornost primjene Etičkog kodeksa povjerena je svima koji rade u ime tvrtke.___________________________________________


NAŠA MISIJA


Gerardo Vitiello d.o.o. namjerava:


 • Staviti klijenta na prvo mjesto i težiti njegovu zadovoljstvu.
 • Očuvati sigurnost informacija primljenih od klijenata i spriječiti njihovo otkrivanje bez njihovog prvotnog pristanka
 • Osigurati stalnu i regularnu uslugu
 • Poticati sudjelovanje klijenata u izvedbi projekata s dnevnim izvješćima kako bi se omogućilo pravo na ispravno korištenje usluga
 • Poboljšati suradnju, jamčeći korisniku pravo na podnošenje prijedloga i molbi
 • Stvoriti profesionalnu uslugu koja pruža kvalitetna rješenja koristeći raspoložive vještine, iskustvo i resurse kojima je tvrtka čvrsto predana
 • Razlikovati se po kvaliteti svojih usluga u smislu savršenstva i brige za povjereni posao, čišćenja radnog mjesta, poštivanja ugovornih uvjeta i uvjeta isporuke, kao i ljubaznosti i sigurnosti
 • Zalagati se za stalno poboljšanje razine učinkovitosti i djelotvornosti usluge, kroz usvajanje odgovarajućih tehnoloških i organizacijskih rješenja
 • Zagovarati ponašanja zaposlenika inspirirana objektivnošću, nepristranošću, ljubaznošću i pažnjom prema klijentu
 • Svugdje certificirati i razvijati primarnu ulogu ugovora
 • Štititi interese klijenta kroz kontinuirano djelovanje na stvaranju i očuvanju korporativnih vrijednosti.
___________________________________________


STANDARDI ETIČKOGA PONAŠANJA


Obavezni standardi etičkoga ponašanja jesu:  


 • Načelo legitimnosti i morala
 • Jednakost i ravnopravnost
 • Zaštita osobe
 • Zaštita zdravlja i sigurnosti
 • Marljivost
 • Iskrenost
 • Poštenje
 • Povjerljivost
 • Nepristranost
 • Zaštita okoliša___________________________________________


LJUDSKI RESURSI  


Najveću važnost imaju oni koji rade za tvrtku, izravno ili neizravno doprinose razvoju tvrtke, jer upravo kroz ljudske resurse možemo opskrbljivati, razvijati, poboljšavati i jamčiti naše usluge i proizvode te, dakako, vrijedno stvarati.

 

U upravljanju ljudskim resursima tvrtka poštuje načela utvrđena Općom deklaracijom o ljudskim pravima.

 

Također, apsolutni je interes poticati razvoj i profesionalni rast potencijala svakog pojedinog resursa kroz:

 • poštovanje osobnosti i dostojanstva svakog pojedinca, izbjegavanjem mogućih poteškoća;
 • sprečavanje zlostavljanja i diskriminacije bilo koje vrste;
 • osposobljavanje i ažuriranje resursa na temelju položaja;
 • definiranje uloga, odgovornosti, opunomoćenosti i dostupnosti informacija kako bi se svakom resursu omogućilo da na adekvatan način usvoji odluke svojih nadležnih u interesu tvrtke;
 • razborite, objektivne i uravnotežene vježbe rukovoditelja svake pojedine aktivnosti ili organizacijske jedinice s obzirom na ovlasti povezane s primljenim odredbama;
 • transparentnost i dosljednost u procesima obrade od strane upravitelja: sve izvršene radnje i procesi obrade moraju imati odgovarajuću registraciju tako da je moguće provjeriti procese odlučivanja, autorizacije i izvršenja istih;
 • poboljšanje inovativnog sudjelovanja svakog resursa, poštujući granice odgovornosti;
 • jasnoću, preciznost i istinitost interne komunikacije o korporativnim politikama i strategijama;
 • ispravno i povjerljivo korištenje osobnih podataka;
 • pripremu radnih mjesta prilagođenih potrebama sigurnosti i zaštite zdravlja svakoga tko ih koristi. 


Svaki je resurs potreban za zajednički rad i stvaranje radnog okruženja koje u potpunosti zadovoljava ove zahtjeve. 


Svaki je resurs dužan, u odnosima s kolegama i klijentima, ponašati se u skladu s načelima građanskog suživota i potpune suradnje; situacije koje mogu dovesti do pojave sukoba, stvarnih ili očiglednih interesa tvrtke također se moraju izbjegavati. 


Svaka situacija koja može predstavljati ili odrediti sukob interesa mora se odmah priopćiti hijerarhijski nadređenoj osobi. 


___________________________________________


SUKLADNOST S ETIČKIM KODEKSOMGerardo Vitiello d.o.o. smatra ključnim da skup vrijednosti i načela Kodeksa čine bit identiteta tvrtke i da to postane instinktivna osobina svih onih koji surađuju s tvrtkom. 


Iako smatramo da je najbolje jamstvo u obrani tih vrijednosti i načela da smo svi, bez iznimke, sami sebi čuvari i inspiratori najboljeg ponašanja, podsjećamo vas da nepoštivanje Kodeksa ili nepoštivanje jedne od njegovih odredbi može rezultirati kršenjem primarnih obveza zapisanih u Zakonu o radnim odnosima i kao takvo može dovesti do disciplinske mjere, sukladno zakonskim postupcima. 

Disciplinske mjere bit će razmjerne razini odgovornosti i samostalnosti suradnika i težini postupaka, kao i stupnju rizika kojemu bi tvrtka mogla biti izložena nakon nedopuštenog ponašanja. 

Tko upravlja rukovodećim pozicijama u tvrtki ili je zadužen za upravljanje drugim resursima, prije svega je dužan predstavljati, svojim ponašanjem, primjer suradnicima, ukazujući im na vrijednosti i načela Etičkog kodeksa. 

Što se tiče vanjskih suradnika (dobavljača, konzultanata, itd.), ugovori o savjetovanju, nabavi ili izvođenju radova bit će podložni dodavanju posebnih klauzula koje će osigurati propisani sadržaj Kodeksa. Sukladno tome, kršenje njegovih načela može predstavljati neispunjavanje obveza sa svim pravnim posljedicama, uključujući i raskid ugovora i/ili suradnje. 


Za procjenu usklađenosti ponašanja sa sadržajem Etičkog kodeksa, Gerardo Vitiello d.o.o. će koristiti funkciju unutarnje revizije, koja je također odgovorna za primanje te vrste izvještaja. Ova funkcija sastoji se od niza profesionalnih vještina i alata koji su obično usmjereni na praćenje usklađenosti s programima i strategijama tvrtke, procjenu učinkovitosti i djelotvornosti procesa, provjeru prikladnosti interne kontrole i istinitosti podataka i informacija o tvrtki, a podržava poboljšanje profesionalnog standarda i ponašanja. 

U slučaju izvješća, funkcija unutarnje revizije bit će da poduzme sve potrebne mjere, jamčeći povjerljivost izvještajnim stranama.

Gerardo Vitiello d.o.o.

Sede legale:

Via Bataljuna p. Budicin 12

53466 Novigrad - Cittanova

Croazia

VAT ID: HR29449036635Contatti:


info@gerardovitiello.com

 Tel. +39 320 8866680

                   +39 366 5212601

Sede operativa:

Sv. Anton 36

52466 Novigrad - Cittanova

Croazia